Árverési Hírdetmény

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  nyilvános árverésen történő értékesítésre meghirdeti az Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonát képező, albertirsai  6301/70. hrszámú, 5127 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű,

kereskedelmi-szolgáltató övezeti besorolású telekingatlanát. Induló ár:  15.380.000,-Ft.

Licitlépcső: 500.000, – Ft.

Árverési biztosíték: 5.000.000,- Ft.

A versenytárgyalás napja: 2014. december 15. 15.00 óra.

A versenytárgyalás helye: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme,

2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Az árverési anyag megvásárolható 2014. december 1. napjától - 2014. december 12. napján 12 óráig, a Hivatal pénztárában. (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.)

Az árverésre jelentkezni lehet 2014. december 12-én 12 óráig, a Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, regisztrációs lap benyújtásával.

 

A versenytárgyalásra az jelentkezhet, aki az árverési biztosíték összegét az árverés napját megelőző öt nappal előbb, Albertirsa Önkormányzatának K&H Banknál vezetett, 10402977-50505549-55531002 számú költségvetési számlájára befizette, és ezt igazolni tudja, regisztráltatta magát, továbbá az egyszeri, vissza nem térítendő 5.000,-Ft+áfa összegért megvásárolta az árverési anyagot, és nyilatkozik arról, hogy elfogadja az abban foglaltakat.

 

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés