IRMÁK Nonprofit Kft.

IRMÁK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság innovatív szervezet, amely külföldi és belföldi tapasztalatokat felhasználva, szükségletek felmerülésekor a szociális szolgáltatások teljes spektrumában ad választ az idős, fogyatékos és minden egyéb szükséglettel bíró képzési, szociális szolgáltatási és foglalkoztatási igényekre.

Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei – 2730 Albertirsa, Köztársaság utca 115.

Az IRMÁK Nonprofit Kft. az albertirsai Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek fenntartójaként elkötelezett a fogyatékos emberek magas színvonalú, személyre szabott és normalizált ellátásában.

A kormányzati szándékkal és a szociális intézményrendszer átalakításáról szóló stratégiával összhangban pályázatot nyújtott be az albertirsai bentlakásos intézmény teljes körű, 82 főt érintő kitagolására. Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. felhívásra benyújtott, VEKOP-6.3.2-17-2017-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmüket a Nemzetgazdasági Minisztérium érdemesnek ítélte. A projekt célja, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása. Fentiek alapján lehetővé válik, hogy a jelenleg intézményben élő 82 fő értelmi fogyatékos személy maximum 12 férőhelyes támogatott lakhatás céljára létrehozott házban, egyedi szükségleteket legmagasabb színvonalon kielégítő szolgáltatást vegyen igénybe. Az új lakhatási formák létesítése a Pest megyében található Albertirsa településén valósul meg, ahol szintén helyet kap az IRMÁK Nonprofit Kft. Albertirsai Szociális Szolgáltatási Központja is.

A létrejövő támogatott lakhatásokhoz, illetve a szolgáltatási központhoz számos szociális alapszolgáltatás is kapcsolódni fog. Ilyenek például a fogyatékos személyek nappali ellátása, de támogató szolgálatot és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is megvalósítják.

Támogatott Lakhatás – 2730 Albertirsa, Dózsa György utca 26.

A Támogatott Lakhatás ellátási forma fő célja az ellátottak minél teljesebb autonómiájának és társadalmi integrációjának elérése, amelyet a normalizáció – integráció – participáció elveinek szem előtt tartásával, normalizált életfeltételek és életritmus kialakításával, a szükséglethez és igényekhez igazodó esetvitel és kísérő támogatás nyújtásával lehet elérni.

Jelenleg működő támogatott lakhatást nyújtó ingatlanok:

Híd-ház - 2730 Albertirsa, Dózsa György út 26.

Fecske-ház - 2730 Albertirsa, Köztársaság utca 115.

Tulipán-ház - 2721 Pilis, Táncsics Mihály utca 15.

Nefelejcs-ház - 2014 Csobánka, Fő út 16.

Liget-ház - 2014 Csobánka, Margit-liget

Zsigmond ház - 2000 Szentendre, Móricz Zsigmond utca 15.

Sólyom-ház - 6230 Soltvadkert, Erkel Ferenc utca 25.

 

Fejlesztő és akkreditált foglakoztatás:

Az Irmák Nonprofit Kft. 2006 óta foglalkozik megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, számos modellprogramban, foglalkoztatás segítő projektben vettek részt az elmúlt években.

Fejlesztő foglalkoztatás: 2017. áprilisától az albertirsai és csobánkai intézményben a szociális foglalkoztatást felváltotta a fejlesztő foglalkoztatás. A célja az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása az önálló munkavégzés vagy a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedés elérésének érdekében. A fejlesztő foglalkoztatás határozott idejű munkaviszonyban (Mt.) és fejlesztési jogviszonyban (Szt.) történik.

Akkreditált foglalkoztatás: A megváltozott munkaképességű személyek akkreditált foglalkoztatása 2013. április 26-tól történik az Irmák Nonprofit Kft-ben. 2014-től a védett munkahely státuszt is kiérdemelték. A megváltozott munkaképességű személyeknek, az egyén képességének és érdeklődési körének megfelelően biztosítják munkavégzésre a lehetőséget.

További intézmények:

Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei - 2014 Csobánka, Margit-liget 1.

Idősek Otthona és Intézményei - 2081 Piliscsaba, Béla király utca 96.

 

További információk:

www.irmak.hu

2019.07.30 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés