Nyitni, vagy nem nyitni? A fürdőről

A képviselő – testület július 02-i rendkívüli ülésének három témája közül a gyógyvizű fürdő megnyitásának lehetőségéről szóló váltotta ki leginkább lakótársaink érdeklődését. Ezért álljon itt néhány gondolat a témáról!

Az erről szóló döntés eredménye fontos ügy Albertirsán. A körülmények, melyek figyelembevételével meg kell azt hoznunk, összetettek. Magam a nyitás mellett vagyok, ám tudom, hogy az ellenérvek is súlyosak és megfontolandóak. Éppen emiatt, értem a megnyitás ellenzőit is. Ezért a téma kapcsán véleményt nyilvánítóktól megértést, megfontolást és türelmet kérek.

A körülmények összetettségéről a következők miatt beszélek:

-          egyrészt, lakótársaink és a környéken élők közül sok ember nagyon várja, hogy üzemeljen a strand. Az elvégzett számításaink szerint egy, csupán az augusztus hónapra korlátozódó nyitvatartás is jó eséllyel rentábilis lehet,

-          másfelől, a veszélyhelyzet után is megmaradtak az üzemeltetésnek olyan korlátozásai, amelyek keményen megnehezítik és drágítják azt. A legnagyobb veszélyt pedig a járványhelyzet jelenleg is törékeny mivolta jelenti. Amennyiben ez rosszabbra fordul, elriaszthatja az embereket a fürdőzéstől.

Sok olyan egyéb pro- és kontra érv van a mérleg két serpenyőjében, amelyről helyhiány miatt itt nem teszek említést. Két dolgot azonban bátran kijelenthetek. Az alábbiakra gondolok:

-          gyógyvizünk akkora kincs, amit akár időlegesen parlagon heverve hagyni, nagy hiba. Amennyiben a testület többsége végül a megnyitás mellett dönt, munkatársaimmal mindent megteszünk annak sikerességéért,

-          az üzemeltetésre a járvány elhúzódása következtében csak augusztus elsejétől van reális esély. Az önkormányzatok gazdálkodási lehetőségeit az előző hónapokban alaposan megnyirbáló állami elvonások miatt, a működtetés esetleges negatív pénzügyi mérlege a város gazdálkodását akár az ellehetetlenülés szélére sodorhatja.

Most tisztázzuk, jelenleg hol tartunk!

A július másodiki rendkívüli ülésen, a tizenkét képviselő közül kilencen vettünk részt. Hárman előre jelezték, hogy (teljesen érthető és elfogadható ok miatt) nem tudnak jelen lenni. A fürdő üzembe helyezéséről úgynevezett minősített többséggel hozhat döntést a testület. Ez a megválasztott képviselők többségét, vagyis hét főt jelent. A fürdő megnyitása mellett öten szavaztunk, míg négyen ellenezték azt. Tehát a szezon megindítása csak egyszerű többségű (hétnél kevesebb) támogatást kapott, ami ebben az esetben kevés.

Ezt követően Szőke Szabolcs megkeresésére összesen négy képviselő kezdeményezte nálam a téma újratárgyalását. Erre július 9-én sort kerítünk. Bízom benne, hogy addig néhány olyan plusz információhoz juthatunk, amely kit – kit megsegít helyes végleges döntése meghozatalában. Életünk körülményei ugyanis manapság óriási tempóban változnak.

A fent leírtak miatt azt kérem tisztelt lakótársaimtól, tartsák tiszteletben mások véleményét! Meggyőződésem, hogy az e témában megnyilvánuló minden ember jót akar ennek a városnak, az albertirsaiaknak. Ez igaz valamennyi képviselőtársamra is, függetlenül attól, hogy miként foglal állást a fürdő megnyitásáról.

Fazekas Lászéó, polgármester

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés