Tűzifa támogatás pályázati kiírás 2021.

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága,
Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének
18. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 2021. évre pályázatot ír ki

TŰZIFA TÁMOGATÁSRA

Pályázati feltételek:
Pályázatot az az Albertirsa közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel - állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel - rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgár nyújthat be:
•    akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2021. évben 71 250.-Ft), egyedül élő esetén 300%-át (2021. évben 85 500.-Ft);
•    az a háztartás, melynek tagjai nem részesülnek lakhatási támogatásban
•    aki a pályázati adatlapot kitölti és a kötelező mellékleteket hiánytalanul csatolja.

„Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége."

A pályázat 2021. november 2. napjától 2021. november 15. napjáig nyújtható be, az előírt formanyomtatványon, a megjelölt mellékletekkel együtt.

A pályázat kötelező mellékletei:

•    pályázati adatlap,
•    a pályázati adatlap táblázatában feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratok - kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását - mely igazolások 30 napnál régebbiek nem lehetnek,
•    amennyiben a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik (melyről az alkalmi munkavállalónak büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell), csatolni kell az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló igazolást,
•    gyermektartásdíj megállapításáról határozat, vagy ennek hiányában büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat az erre jogosult szülőtől,
•    16. életévet betöltött gyermek esetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolás,
•    felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A támogatás mértéke: 5 q tűzifa/háztartás (egyszeri alkalommal)

A hiányos vagy késve érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

A pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2021. november 30-ig. A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik. A keret kimerülését követően a kérelmek elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtható:
Személyesen: ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 19. irodájában.
Postai úton: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT TÜZIFA TÁMOGATÁSRA”

Letölthető dokumentum:
Tűzifa támogatási nyomtatvány 2021.docx
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés