Városüzemeltetési Iroda


Városüzemeltetési Iroda
 
Irodavezető: Kiss Tamás
 muszak@albertirsa.hu

Tel.: 53/570-068
Név / e-mail cím: Munkakör: Telefonszám: Iroda:
Kiss Tamás
kiss.tamas@albertirsa.hu
szervezi és irányítja az iroda munkáját 53/570-069 06.

Tószegi Anikó

toszegi.aniko@albertirsa.hu

Vrabecz-Homoki Éva
vrabecz-homoki.eva@albertirsa.hu
felügyeli és irányítja az utak, közterületek karbantartását, árkok tisztántartását, kiemelt figyelmet fordít az utak állapotára út-, víz, szennyvízcsatorna, gáz, telefon, stb. közműépítéseket felügyeli, árajánlatkérések, pályázati kiírások készítése, versenytárgyalások szervezése
építéshatósági iratmásolatok kiadása (építési-, és használatbavételi engedélyek), közterület használati engedélyek, behajtási engedélyek, gépjármű tárolással kapcsolatos hatósági bizonyítványok
53/570-050/77
53/570-056
05.
05.

Rácz Elek
racz.elek@albertirsa.hu
 - városüzemeltetési feladatok
 - parlagfű
 - környezet- és katasztrófavédelem
53/570-069 06.

Blazsekné Párnoki Éva
blazsekne.parnoki.eva@albertirsa.hu
 városüzemeltetési ügyintéző 53/570-069 06.
Zsedényi Eszter
zsedenyi.eszter@albertirsa.hu
telekalakítás; építésügyi szakhatósági eljárások 53/570-050/79 06.
 
2021.09.15 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés